Factory Address: Lô 27A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Tel: +84 073 3642 227 / +84 073 3642 228     Fax: +84 073 3642 229

H/p: +84 918 015 078
Email: enquiry@uni-bran.com.vn - olive.dang@yahoo.com
Website: www.uni-bran.com